O nas

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej – działamy przy szkole I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku.
Naszym celem jest m.in.:
 1. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, w zakresie inicjowania i wspierania przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku.
 2. Wspieranie uzdolnionych uczniów.
 3. Propagowanie kultury muzycznej i jej znaczenia dla współczesnego człowieka.
 4. Integracja środowiska muzycznego i utrzymywania więzi pomiędzy absolwentami szkoły.
 Realizujemy nasz cele poprzez:
 1. Organizowanie warsztatów dla uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży.
 2. Propagowanie i organizowanie wymiany międzyszkolnej i międzynarodowej w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji.
 3. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów.
 4. Organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych.
 5. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia.
 6. Fundowanie stypendiów.
 7. Materialne wspieranie uczniów znajdujących się w trudnej systuacji życiowej.
 8. Pozyskiwanie środków finansowych na zakup i naprawę instrumentów muzycznych.